Kordziki w II RzeczypospolitejLeszek Zachuta - Kordziki w II Rzeczypospolitej
Wydawnictwo Egross-Mikromax | 1991 | ISBN: 8385253157 | Polish | 56 pages | File type: PDF | 21.51 mb
Daggers in Poland. Polish text, English summary. 36 czarno-białych ilustracji i rysunków - zarówno w tekście, jak i całostronicowych.
Spis treści: Wprowadzenie; Kordzik wz. 1920; Kordzik wz. 1922; Kordzik wz. 1924; Kordziki z firmy G. Borowskiego; Kordziki z firmy A. Manna; Kordziki z innych firm; Kordziki polskie z firm zagranicznych; Projekty kordzików z 1924 r.; Kordziki podchorążych Marynarki Wojennej odmiana 1924/25; Kordzik oficerski wz. 1924/37; Podstawowe rozkazy dotyczące noszenia kordzików z lat 1926-1936; Kordziki - nagrody honorowe; Kordziki urzędników państwowych; Posłowie; Przypisy; Wybór literatury; Summary.

http://depositfiles.com/files/l4qw47csi

http://uploading.com/files/44fa636d/Kordziki.rar/
http://rapidshare.com/files/392586292/Kordziki.rar

[Fast Download] Kordziki w II Rzeczypospolitej


Ebooks related to "Kordziki w II Rzeczypospolitej" :
The Maginot Line
Stalingrad and Leningrad: The Deadliest Battles of World War II
Daring Raids of World War Two: Heroic Land, Sea and Air Attacks
The Western Front Diaries: the Anzacs' own story, battle by battle
Warfare and the Third Reich: Rise and Fall of Hitler's Armed Forces
Technical Manual: Rotary Wing Flight (TM 1-260)
Panzer killers: Anti-tank Warfare on the Eastern Front
Italian Mathematics Between the Two World Wars
World War II in Photographs
Our Iron-Clad Ships; Their Qualities, Performances and Cost
Copyright Disclaimer:
This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.