Kordziki w II RzeczypospolitejLeszek Zachuta - Kordziki w II Rzeczypospolitej
Wydawnictwo Egross-Mikromax | 1991 | ISBN: 8385253157 | Polish | 56 pages | File type: PDF | 21.51 mb
Daggers in Poland. Polish text, English summary. 36 czarno-białych ilustracji i rysunków - zarówno w tekście, jak i całostronicowych.
Spis treści: Wprowadzenie; Kordzik wz. 1920; Kordzik wz. 1922; Kordzik wz. 1924; Kordziki z firmy G. Borowskiego; Kordziki z firmy A. Manna; Kordziki z innych firm; Kordziki polskie z firm zagranicznych; Projekty kordzików z 1924 r.; Kordziki podchorążych Marynarki Wojennej odmiana 1924/25; Kordzik oficerski wz. 1924/37; Podstawowe rozkazy dotyczące noszenia kordzików z lat 1926-1936; Kordziki - nagrody honorowe; Kordziki urzędników państwowych; Posłowie; Przypisy; Wybór literatury; Summary.

http://depositfiles.com/files/l4qw47csi

http://uploading.com/files/44fa636d/Kordziki.rar/
http://rapidshare.com/files/392586292/Kordziki.rar

[Fast Download] Kordziki w II Rzeczypospolitej


Ebooks related to "Kordziki w II Rzeczypospolitej" :
John Browning: Man and Gunmaker
The French Queen's Letters: Mary Tudor Brandon and the Politics of Marriage
Journeys on the Silk Road: A Desert Explorer, Buddha's Secret Library, and t
In the Shadows of a Fallen Wall
World War II Winter and Mountain Warfare Tactics (Osprey Elite 193)
История наград и знаков в МВД России (1802-200
A. Unger, A.P. Schniewind, W. Unger - Conservation of Wood Artifacts: A Hand
From Babel to Dragomans: Interpreting the Middle East
Who's Who in Europe, 1450-1750
Grand Designs and Visions of Unity: The Atlantic Powers and the Reorganizati
Copyright Disclaimer:
This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.