fossum, karin - natt till den 4e november

"Natten till den fjärde november. Det är natten då deras Jonna försvinner spårlöst och det driver hennes föräldrar från vettet och varandra. Om Jonna hade varit liten, kanske fem, eller tio år, då hade de tvivlat mindre. Då hade de varit helt säkra på att deras dotter blivit mördad. Och sedan gömd, nedgrävd eller kastad i sjön. Det skulle ha varit lättare, för hon kunde ju inte ha rymt! Vart skulle hon tagit vägen? Men Jonna är inte liten. Hon är sjutton år och försvinner spårlöst. Det finns inget efterlämnat brev eller någon dagbok. Inte heller någon väninna som kan ge en förklaring. Magnhild och Jon lever i total ovisshet om vad som hänt deras dotter. Är det deras fel? Har Magnhild varit för dominerande? Har Jon varit för undfallande? Har de inte gett Jonna tillräcklig kärlek och omsorg? Kanske har Jonna själv valt att försvinna. Jonnas föräldrar mäktar inte med sitt eget förhållande, när de försvinner in i sina respektive infernon. Hur väl känner vi våra barn egentligen, barnen som vi tror att vi vet allt om. Denna frågeställning går som en röd tråd genom Karin Fossums nya roman. Med sin mångsidiga bakgrund inom vård- och omsorgssektorn beskriver Fossum på ett skickligt sätt levande människor som trasas sönder av känslomässiga påfrestningar och behov."

BitTorrent Download:

http://torrents.thepiratebay.org/3383186/fossum__karin_-_natt_till_den_4e_november.3383186.TPB.torrent

[Fast Download] fossum, karin - natt till den 4e november


Ebooks related to "fossum, karin - natt till den 4e november" :
Before I Forget: Love, Hope, Help, and Acceptance in Our Fight Against Alzheimer's
NLP: The Essential Handbook for Business
The ISIS Apocalypse: The History, Strategy, and Doomsday Vision of the Islamic State
ISIS Exposed: Beheadings, Slavery, and the Hellish Reality of Radical Islam
I Like You Just the Way I Am: Stories About Me and Some Other People
Olli Dittrich - Das wirklich wahre Leben
AA Alcoholics Anonymous
[blogdosamba]DuduNobre-ChegueMais
JOHN GRISHAM - REGNMAKAREN (1995)
per anders fogelstr
Copyright Disclaimer:
This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.